QQ:1286139314

  邮箱:1286139314@qq.com

大牌支持信赖

戴尔、英特尔、三星、希捷等顶尖硬件供应商

高度稳定表现

运营商电信、联通一级真带宽,BGP多线认证星级机房

智能无忧备份

全时智能备份11个还原点,附赠等G级备份空间

 • 精选机型

  精选热卖机型,快速购买简单高效

 • 香港1H1G2M

  系统: Win08/Linux7.6
  CPU: 2核
  内存: 1024 MB
  硬盘: 40 GB
  带宽: 2 M
  IP数量: 1个
  快照: 0个
  说明:
  日付: 不支持
  月付: 28.50 元/月
  年付: 285.00 元/年
 • 香港2H2G2M

  系统: Win08/Linux7.6
  CPU: 2核
  内存: 2048 MB
  硬盘: 50 GB
  带宽: 2 M
  IP数量: 1个
  快照: 0个
  说明:
  日付: 不支持
  月付: 58.50 元/月
  年付: 585.00 元/年
 • 香港2H4G3M

  系统: Win08/Linux7.6
  CPU: 2核
  内存: 4096 MB
  硬盘: 70 GB
  带宽: 3 M
  IP数量: 1个
  快照: 0个
  说明:
  日付: 不支持
  月付: 88.50 元/月
  年付: 885.00 元/年
 • 香港4H4G5M

  系统: Win08/Linux7.6
  CPU: 4核
  内存: 4096 MB
  硬盘: 70 GB
  带宽: 5 M
  IP数量: 1个
  快照: 0个
  说明:
  日付: 不支持
  月付: 298.50 元/月
  年付: 2985.00 元/年
 • 香港4H8G5M

  系统: Win08/Linux7.6
  CPU: 4核
  内存: 8192 MB
  硬盘: 120 GB
  带宽: 5 M
  IP数量: 1个
  快照: 0个
  说明:
  日付: 不支持
  月付: 448.50 元/月
  年付: 4485.00 元/年
 • 香港8H16G6M

  系统: Win08/Linux7.6
  CPU: 8核
  内存: 16384 MB
  硬盘: 220 GB
  带宽: 6 M
  IP数量: 1个
  快照: 0个
  说明:
  日付: 不支持
  月付: 748.50 元/月
  年付: 7485.00 元/年
 • 香港8H24G8M

  系统: Win08/Linux7.6
  CPU: 8核
  内存: 24576 MB
  硬盘: 320 GB
  带宽: 8 M
  IP数量: 1个
  快照: 0个
  说明:
  日付: 不支持
  月付: 1048.50 元/月
  年付: 10485.00 元/年